MATERIAL OBLIGATORI

Per tal de garantir la seva seguretat, cada participant haurà de disposar del següent material:

- Motxilla o equivalent
- Jaqueta paravent
- Sistema d'hidratació o got (per raons de sostenibilitat no trobareu cap got als avituallaments).
- Telèfon mòbil, carregat i operatiu