REGLAMENT 2024

EL REGLAMENT POT PATIR ALGUNA PETITA VARIACIÓ

REGLAMENT MARATÓ BOUMORT

MARATÓ 46KM

MITJA MARATÓ 26KM

CURTA/CAMINADA 11KM


1. Participants/Inscripcions

       El nombre màxim de participants, sumant les tres distàncies, serà de 350.

L'edat mínima per participar en els recorreguts és la següent:

XICS (SUB15): nascuts els anys 2012, 2011, 2010, 2009.

JÚNIORS (SUB19): nascuts els anys 2008, 2007, 2006, 2005. 

Els menors de 18 anys hauran de presentar una autorització del pare/mare o tutor legal en el moment de recollir el dorsal. *Adjuntem autorització (hi ha autorització a les inscripcions del circuit Fer)*

    

En cas de NO estar federat a la FEEC (C, D, E i F) o altres federacions estrangeres adherides a la UIAA o a la FSA, és obligatori adquirir una assegurança d'un dia en el moment de fer la inscripció.    

Les inscripcions es faran telemàticament a través de la pàgina web del ‘Circuit Fer’: https://www.circuitfer.cat/, i es tancaran el dijous 11 d’abril de 2024 a les 23:59h, quan s’arribi al màxim de corredors i/o quan s’hagi superat la data límit establerta. El mateix dia de la cursa no hi haurà possibilitat de fer inscripcions. 

       Preu de les inscripcions: 

 

Fins el 07/04/2024 a les 23:59h

A partir del 08/04/2024 a les 00:00h (augment 3€)

46km

38€ (bossa corredor + samarreta + dinar)

41€ (bossa corredor + samarreta + dinar)

23km

28€ (bossa corredor + samarreta + dinar)

31€ (bossa corredor + samarreta + dinar)

11km

18€ (bossa corredor + samarreta + dinar)

21€ (bossa corredor + samarreta + dinar)

 

       *S’assegura talla als inscrits abans del 03/03/2024*

       * Referent al dinar, hi haurà opció vegetariana*


2. Dia/Horaris/Arribada/Sortida

Aquestes curses es realitzaran el 13 d’abril de 2024.

La sortida i l’arribada seran des de la plaça de l’Església d’Organyà https://maps.app.goo.gl/FgYmhumYQRVcf4dEA

Hores de sortida i temps màxim d’arribada:

 

Sortida

Temps i hora màxim arribada

46km

08:00h

17:00h (9h)

23km

09:00h

14:00h (5h)

11km

09:30h

13:30h (4h)

 

La sortida es realitzarà en grup, i tots els corredors acabaran la cursa havent travessat l’arc d’arribada situat a la Plaça de l'Església d’Organyà dins el límit de temps establert.

 

3. Recorregut

Hi ha tres recorreguts possibles: 46km (Marató), 23km (Mitja) i 11km (Curta).

 

Referent a la Marató (46km), els participants hauran de passar pels Controls de Pas (CP) en el límit de temps màxim que preveu l’organització. A cada CP hi haurà personal de l'organització que verificarà el pas dels corredors. Els participants són els responsables d'assegurar-se que el controlador ha verificat el seu pas per cada CP.

 

 

Tall horari

46km

Km 11 (Pitarell) 2h des de la sortida:

Hora màxim 10:00h

Km 22,5 (Creueta) 4h i 30min des de la sortida:

Hora màxim 12:30h

 

En el primer tall (Pitarell), es desviarà el corredor cap al recorregut de la cursa de 23km, però sense puntuar en cap categoria.

 

En el segon tall, el corredor queda desqualificat de la cursa.

Els temps de tall estan calculats per poder finalitzar la cursa dins l'horari màxim establert. No es permetrà continuar als que superin aquestes barreres horàries. Se’ls hi retirarà el dorsal i se’ls demanarà firmar l’acta de retirada de la cursa. 

Un equip escombra de l'organització farà el recorregut tancant la carrera. S'ha de seguir en tot moment les indicacions del personal de l'organització i de seguretat.

Està prohibit abandonar el recorregut marcat per l’organització, així com retallar-lo o escurçar-lo. Aquests actes comportant conseqüències que es detallen al punt 11 d’aquest reglament.

 

4. Podis

Hi haurà podi femení i masculí per cada cursa, independentment de l’edat:

 

  •          Marató 46km: Podi masculí a 1r, 2n i 3r

Podi femení a 1r, 2n i 3r

  •         Mitja 23km: Podi masculí a 1r, 2n i 3r

          Podi femení a 1r, 2n i 3r

  •          Curta 11km: Podi masculí a 1r, 2n i 3r

          Podi femení a 1r, 2n i 3r

 

Els horaris dels podis es comunicaran el mateix dia de la cursa.

 

5. Material Obligatori    

Per tal de garantir la seva seguretat cada participant haurà de disposar del següent material: 

46K

23K

11K

Motxilla o equivalent

X

Jaqueta paravent

X

X

Situació d’hidratació o got

X

X

X

Telefònic mòbil carregat i operatiu

X

 

Cada corredor haurà de tenir material adequat per suportar les condicions pròpies de la prova i el material obligatori, fins i tot l'alimentació.

Per poder accedir al recinte tancat de sortida es revisaran els dorsals i el material obligatori. Els participants que no portin el material obligatori, o que el presentin inutilitzat o defectuós, no podran entrar-hi i per tant no participaran a la cursa.

L’organització es reserva el dret de modificar el material obligatori 24h abans de la cursa segons situació meteorològica.

 

6. Dorsals

       Els participants hauran de portar en tot moment el dorsal facilitat per l'organització, col·locat a la part del davant. Els dorsals hauran d'estar sempre visibles, no es poden retallar, doblegar, tapar ni modificar.

No està permès l’intercanvi de dorsals, ni abans, ni durant la cursa. Aquest acte provocaria la desqualificació immediata.

 

7. Avituallaments    

L’organització posarà avituallaments líquids i sòlids separats aproximadament d'entre 5 i 10 km entre ells. NO hi haurà gots a cap avituallament, sent responsable el participant de portar-lo.  

 

8. Abandonaments   

    Excepte en cas d'accident, només és possible abandonar en un punt de control o avituallament, comunicant-ho a l’organització. Si aquest punt no fos accessible en vehicle, el corredor haurà d’accedir pels seus propis mitjans a l’avituallament més proper. Se’ls hi retirarà el dorsal i se’ls demanarà firmar l’acta de retirada de la cursa. 

En cas d’abandonament, s'ha de comunicar el més aviat possible al personal de l'organització. L'organització disposarà de vehicles de retorn a Organyà als punts de control o avituallament (CPA). Només hi haurà un viatge; per tant, la tornada es farà en tancar els controls. L’abandonament voluntari fora dels CPA es farà per mitjans propis. Hi ha cobertura telefònica en molts punts del recorregut.

 

 9. Seguretat

      Hi haurà personal mèdic i ambulància a la sortida i arribada per intervenir si és necessari, així com en punts estratègics personal dels Bombers Voluntaris d’ Organyà en contacte amb els grup de rescat de Bombers GRAE per si fes falta la seva actuació.

L'organització situarà, en determinats punts del recorregut i als controls de pas, personal especialitzat encarregat de vetllar per la seguretat dels participants. És obligatori seguir les indicacions d'aquest personal, que estarà convenientment identificat.

L'organització (i entre ells l’escombra de la cursa ) pot parar momentàniament a un corredor o obligar-lo a abandonar la cursa si considera que el seu estat posa en perill la seva integritat física o la seva seguretat.

 

 10. Meteorologia

La cursa es durà a terme encara que faci mal temps (si no són condicions extremes).

L'organització reserva el dret de fer qualsevol modificació o suspendre-la quan les condicions meteorològiques així ho aconsellin, o per força major alienes a l’organització.

Si calgués interrompre’s o suspendre’s en un punt del recorregut, per realitzar la classificació, es tindrà en compte l’ordre i el temps de l’últim CP passat. En cas de males condicions meteorològiques o per raons de seguretat, l'organització es reserva el dret de parar la prova, de modificar-ne el recorregut o de variar els límits horaris.

En el cas que les condicions climatològiques ho aconsellin, hi haurà un recorregut alternatiu que es comunicarà convenientment al brífing previ a la sortida. Si es decidís el canvi al recorregut alternatiu una vegada efectuada la sortida, aquest s’haurà de comunicar als participants en el punt de control oportú. 

 

 11. Direcció i comitè de cursa

         El comitè de cursa estarà format per: 

                   - Director de cursa 

                   - Director de seguretat 

                   - 4 membres del club organitzador 

                   - 1 membre dels cossos de seguretat (Bombers del territori)

                   - 2 corredors/es (assignats amb anterioritat al brífing)


Seran decisions del comitè de cursa: 

  • La modificació i/o cancel·lació de la cursa amb anterioritat a la seva celebració per preservar la integritat dels corredors.
  • Atendre a les reclamacions presentades a la direcció de cursa.
  • La direcció de cursa podrà retirar de la competició un corredor quan considerin que té disminuïdes les seves capacitats físiques o tècniques a causa del cansament, no disposi del material obligatori, o les seves condicions no siguin les apropiades per continuar la cursa.
  •  També podrà suspendre, retallar, neutralitzar o aturar la cursa un cop començada, per seguretat o causes de força major alienes a la seva voluntat (climatologia, etc.).
  •  Els comissaris de CP són els responsables dels Punts de Control de Pas Obligat.
  • Els participants no podran reclamar sobre el reglament, les classificacions i els itineraris als comissaris o interrogar-los.

 

12. Desqualificacions i Penalitzacions

FALTES LLEUS – Penalització de 2 hores

a.                  Rebre assistència externa fora de les zones d’avituallament.

b.                  No dur el dorsal visible o no mostrar-lo a l’organització.

c.                  Retallar el recorregut ( es penalitzarà amb el doble de temps que la direcció calculi que ha pogut guanyar ).

FALTES GREUS - Desqualificació

a.                  No dur una part del material obligatori.

b.                  Fer servir qualsevol mitjà de transport o locomoció durant una part del recorregut.

c.                  Qualsevol desconsideració greu cap a qualsevol membre de l’organització ( són voluntaris ).

d.                  No guardar respecte a les normes esportives de companyia, respecte a la natura, medi ambient i ètica esportiva.

e.                  No assistir i comunicar al control més proper qualsevol accident que observi.

f.                   Saltar-se un control de pas obligatori.

g.                  Passar fora del límit de temps màxim pels controls de pas o l’arribada.

 

 

13. Reclamacions

Les reclamacions s'han de fer al comitè de cursa, i s'han de presentar per escrit degudament complimentada, a l'organització com a molt tard una hora abans del lliurament dels premis, acompanyada de 30 € de fiança que es retornaran en cas de que la reclamació prosperi.

 

14. Drets d’imatge

 Amb la inscripció, tots els participants autoritzen a l’organització a utilitzar les imatges gravades per tal promocionar la cursa. L'organització es reserva els drets exclusius de les imatges, vídeos i informació de les proves, així com d’utilitzar tot aquest material per a anuncis, relacions públiques o qualsevol altre propòsit periodístic o de promoció de l'acte. Qualsevol projecte mediàtic o publicitari haurà de tenir, abans, el consentiment de l'organització. 

 

15. Responsabilitats    

Els participants ho fan sota la seva responsabilitat. Sobre ells recau la decisió de sortir i realitzar la cursa. Els participants eximeixen l'organització de les reclamacions o demandes basades en suposades accions o no accions seves o d’altres que actuïn al seu favor, i també de les reclamacions o demandes resultants dels danys que els puguin succeir, a ells i al seu material, inclosos la pèrdua o l'extraviament. Els participants hauran de firmar els documents que es requereixen per evidenciar més clarament qualsevol apartat del reglament.

 

 16. Signatura

La signatura de la inscripció dels participants (i la inscripció en sí, en el cas d'Internet), implica haver llegit, entès i adquirit el compromís que a continuació s'exposa:


"Certifico que em trobo en bon estat físic. Eximeixo els organitzadors, els espònsors, patrocinadors i col·laboradors de l'esdeveniment, de tota responsabilitat que es pogués derivar de la meva participació a l'esdeveniment, com ara la pèrdua d'objectes personals per robatori o altres circumstàncies. Renuncio a tota acció legal que pogués derivar-se de la meva participació a l'esdeveniment. Autoritzo als organitzadors de l'esdeveniment que gravin totalment o parcialment la meva participació en aquest, mitjançant fotografies, pel·lícules, televisió, ràdio, vídeo i qualsevol altre mitjà conegut o per conèixer, i cedeixo tots els drets relatius a la seva explotació comercial i publicitària que considerin oportú exercir, sense dret per part meva a rebre cap mena de compensació econòmica."


Tot allò que no estigui previst en aquest reglament , tindrà com a referència el reglament del Cadí Circuit Fer (https://www.circuitfer.cat/reglament-2023) i el de la Copa Catalana de curses de muntanya de la FEEC i en últim lloc el criteri de l’organització.